Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Zarząd Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza postępowanie ofertowe i zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę ciągnika rolniczego. Specyfikacja warunków zamówienia oraz formularze, na których należy składać oferty zawarte są dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Formularz w formacie PDF – kliknij TUTAJ

Formularz w formacie DOCX – kliknij TUTAJ

KOMUNIKAT NR 1

W związku ze złożonym przez jednego z oferentów zapytaniem dotyczącym postępowania ofertowego nr 01/2017, Zamawiający informuje:
1)    Pod użytym w punkcie 6 zapytania ofertowego pojęciem „wbudowany system nawigacji ciągnika(…)” Zamawiający  rozumie wbudowany hydrauliczny system prowadzenia z korekcją sygnału do poziomu RTK.

2)    Zamawiający dopuszcza użycie innych monitorów będących odpowiednikiem wyspecyfikowanego w ww. punkcie zapytania ofertowego wyświetlacza FM-1000.

Zarząd Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

KOMUNIKAT NR 2

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów z 24.03.2017 w kwestii możliwości dopuszczenia przedmiotu zamówienia, którego moc silnika nieznacznie przekracza podaną w specyfikacji zapytania ofertowego górną granicę zamawiający informuje, że dopuszcza oferty ciągników, których moc przekracza górną granicę określoną w specyfikacji zamówienia ofertowego nie więcej niż o 5%.

KOMUNIKAT NR 3 – usunięty

KOMUNIKAT NR 4

© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl