Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

MELOMAN – złotym medalistą targów POLAGRA-PREMIERY 2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na MELOMANA w konkursie na

Złoty Medal - Wybór Konsumentów.

Dzięki Wam MELOMAN uzyskał znakomity wynik ponad 35% głosów i zajął doskonałe drugie miejsce.

MELOMAN – złotym medalistą targów POLAGRA-PREMIERY 2018

MELOMAN jest jedną z najpopularniejszych odmian pszenżyto ozimego w Polsce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że MELOMAN zdecydowanie wyróżnia się potencjałem plonowania. W latach 2015-2017 regularnie uzyskiwał wyniki na poziomie 105% –  108% wzorca co sprawia, że jest najwyżej i najwierniej plonującą odmianą pszenżyta wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach PDO w Polsce. Bardzo istotnymi cechami MELOMANA są niskie wymagania glebowe oraz podwyższona tolerancja na niskie pH gleby dzięki czemu może być z powodzeniem uprawiany przez rolników gospodarujących na glebach zakwaszonych. Odmiana MELOMAN jest jedną z odmian najmniej podatnych na choroby grzybowe dzięki czemu uprawiający ją rolnicy nawet przy niższym poziomie agrotechniki mogą oczekiwać zadowalających plonów oraz ziarna wolnego od mykotoksyn. MELOMAN charakteryzuje się podwyższoną odpornością na porastanie ziarna w kłosie co jest cechą szczególnie pożądaną w latach o niekorzystnym przebiegu pogody (duża ilość opadów) podczas żniw. Dzięki tej cesze MELOMAN jest bardzo dobrym wyborem zarówno da rolników produkujących pszenżyto na cele paszowe jak i dla plantatorów nasiennych, którzy oczekują od wyprodukowanych nasion jak najwyższej zdolności kiełkowania. Poziom zimotrwałości na poziomie 5,5 w skali dziewięciostopniowej sprawia, że uprawa odmiany MELOMAN jest świadomym ograniczaniem ryzyka wymarznięcia upraw nawet podczas zim charakteryzujących się większą presją niskich temperatur. W ciągu kilku lat odmiana MELOMAN zyskała na popularności i uznaniu wśród rolników oraz osób ściśle związanych z rolnictwem. W 2017 roku był najczęściej rekomendowaną do uprawy odmianą w Polsce. Jako jedyna odmiana MELOMAN jest  rekomendowany do uprawy aż w 15 województwach.

Pszenżyto ozime MELOMAN to:

-        Doskonałe plony we wszystkich rejonach kraju i na wszystkich rodzajach gleb

-        Zdrowe rośliny

-        Udane plony nawet na glebach o obniżonym pH

-        Brak problemów podczas mokrych żniw

-        Gwarancja przezimowania nawet ostrych zim


© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl