Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Oddział Małyszyn

Zakład położony jest w północno-zachodniej części miasta Gorzów Wlkp. Odległość od centrum miasta wynosi 5 km. Zabudowania i pola Zakładu przecina międzynarodowa trasa łącząca Gorzów Wlkp. ze Szczecinem.Po odzyskaniu przez Polskę Ziem Zachodnich w roku 1945 gospodarstwo rolne Małyszyn rozpoczęło swą działalność produkcyjną początkowo w ramach Państwowych Nieruchomości Ziemskich. W 1947 roku gospodarstwo zostało przekazane do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.

Od 1 stycznia 1951 roku po przeprowadzonej reorganizacji PINGW – Państwowa Nieruchomość Ziemska Małyszyn została przejęta przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z przeznaczeniem na zakład doświadczalny. Od 1 lipca 1972 roku Zakład Małyszyn został przekazany do Instytutu Ho­dowli i Aklimatyzacji Roślin. Działał w jego ramach jako Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin do marca 2000 r. W wyniku restrukturyzacji IHAR jako jeden z czterech oddziałów tworzy Spółkę  Hodowla Roślin Strzelce . W 1979 roku przejęto od Spółdzielni Kółek Rolniczych gospodarstwo Mironice oddalone około 7 km od zabudowań Zakładu. W 1999 roku wydzierżawiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. gospodarstwo Marwice i tym samym powiększono areał pól uprawnych.

Po przejściu w 1972 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin rozpoczęto modernizację i rozbudowę Działu Hodowlano-Badawczego.  Po przejściu do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin uległa również zmianie tematyka prac naukowo-badawczych. Zmniejszono badania agrotechniczne na rzecz hodowli pszenżyta ozimego i jarego oraz rzepaku.

W roku 2000 Zakład wszedł w skład Spółki z o.o HODOWLA ROŚLIN STRZELCE jako jej Oddział.

© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl