Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Bamberka – klasa A

Plonowanie BAMBERKI w poszczególnych rejonach kraju w 2010 roku. (źródło: COBORU)

BAMBERKA jest odmianą pszenicy ozimej, zarejestrowaną w 2009 roku – klasie A (odmiany jakościowe). Posiada ona kilka cech, które powodują, że jest odmianą unikatową, która nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku. Pod względem parametrów jakościowych jest odmianą bardzo stabilną. Zgodnie z badaniami COBORU jak i własnymi większość badanych parametrów jakościowych tej odmiany plasuję ją w gronie odmian elitarnych. Przy prawidłowej agrotechnice uzyskuje bardzo wysokie wartości liczby sedymentacji, oraz zawartości białka i glutenu. Ponadto charakteryzuje się wysoką liczbą opadania, którą, co jest najistotniejsze utrzymuje podczas mokrych i przedłużających się żniw. Cecha ta została zweryfikowana na masową skalę w ostatnich dwóch sezonach (2011 i 2010), które charakteryzowały się wyjątkowo dużą ilością opadów podczas żniw.

Wysoka i stabilna jakość wypiekowa jest uzupełnieniem wysokiego potencjału plonowania. BAMBERKA w 2010 roku uzyskała jedne z najwyższych plonów wśród wszystkich odmiana jakościowych (klasa A) badanych w Polsce w urzędowych doświadczeniach COBORU (od 102% – 111 % wzorca w zależności od rejonu kraju). W 2011 potwierdziła po raz kolejny bardzo dobre wyniki plonowania osiągając w skali całego kraju wynik 101% wzorca na obu poziomach agrotechniki. We wszystkich latach badań w doświadczeniach PDO BAMBERKA uzyskiwała wyniki plonowania powyżej wzorca co świadczy o jest wysokim i bardzo stabilnym potencjale plonowania.

Pod względem uprawowym BAMBERKA jest ciekawą odmianą. Interesujący jest jej szybki start wegetacji wiosną Dzięki temu bardzo dobrze wykorzystuje zasoby wody pozimowej co pozytywnie wpływa na jej potencjał plonotwórczy. Dodatkową jej zaletą jest stosunkowo krótki okres wypełniania ziarna po kwitnieniu, co wiąże się z większą tolerancją na susze w tym okresie. Jest także odmianą wcześniej dojrzewającą, można ją wcześniej zbierać w porównaniu do odmian o porównywalnym terminie kłoszenia. Cecha szybkiego rozpoczęcia wegetacji wiosennej, wczesne dojrzewanie oraz genetyczna zdolność do wytwarzania ziarna o dużej MTZ i najwyższej masie hektolitra powoduje, że BAMBERKA może być polecana także dla tych rolników, którzy stają przed koniecznością opóźnionych siewów pszenicy ozimej. Zestaw tych cechy kompensuje niedostateczne zagęszczenie łanu mogące występować przy znaczącym opóźnianiu terminu wysiewu. BAMBERKA jest odmianą niewysoką (ok. 93 cm), która posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu jest nieco niższa niż w przypadku tradycyjnych odmian pszenicy ozimej i wynosi 300 – 350 ziaren/m2 (siew terminowy).

BAMBERKA łączy w sobie wiele bardzo korzystnych cech, które są pożądane przez producentów rolnych. Dzięki temu w krótkim czasie stała się jedną z najpopularniejszych odmian pszenicy ozimej w Polsce uprawianą z powodzeniem na terenie całego kraju.

Podstawowe charakterystyki:

 • bardzo wysoka plenność
 • posiada odporność na porażenie przez: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy źdźbła
 • silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę pozimową
 • toleruje obniżoną normę wysiewu
 • norma wysiewu :

  • 250 – 280 ziaren/m2 (siew wczesny) – ok. 130 – 150 kg/ha
  • 290 – 340 ziaren/m2 (siew terminowy) – ok. 150 – 180 kg/ha
  • 350 – 400 ziaren/m2 (siew opóźniony) – ok. 180 – 200 kg/ha

 • posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion
 • bardzo dobre wyrównanie ziarna
 • bardzo dobre parametry jakościowe
 • jedna z najwyższych gęstości ziarna (masa hektolitra) wśród wszystkich zarejestrowanych odmian
 • “trzyma” parametry podczas mokrych żniw -> szczegóły
Ważniejsze cechy rolnicze
wczesny średni późny
Termin kłoszenia
Termin dojrzewania
niska średnia wysoka
Mrozoodporność
Tolerancja na zakwaszanie gleby
Odporność na wyleganie
Wysokość
MTZ
Zawartość białka
Zawartość glutenu
Odpornośc na choroby
niska średnia wysoka
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Jest to odmiana jakościowa, zarejestrowana w Polsce w 2009 roku. Bamberka cechuje się wysokim potencjałem plonowania, który jest jednym z wyższych wśród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian klasy A. W 2010 roku uzyskała jedne z najwyższych plonów wśród wszystkich odmiana jakościowych (klasa A) badanych w Polsce w urzędowych doświadczeniach COBORU (od 102% – 111 % wzorca w zależności od rejonu kraju). Bamberka należy do odmian o bardzo wysokich parametrach jakościowych, a ponadto potrafi te parametry utrzymać nawet w tak trudnych warunkach pogodowych jakie panowały podczas tegorocznych żniw. Dla przykładu można podać wyniki analizy liczy opadania przeprowadzone podczas oceny jakości wypiekowej wszystkich odmian pszenicy ozimej badanej w doświadczeniach PDO w Strzelcach – Bamberka zbierana przed deszczami 23.07 miała liczbę opadania na poziomie 438 s, natomiast zbierana po 15 dniach deszczu (84,6 mm) osiągnęła wynik niewiele gorszy – 420 s. Połączenie bardzo dobrego plonowania i stabilnych, wysokich parametrów jakościowych powoduje, że Bamberka jest idealnym wyborem dla wszystkich produkujących ziarno dla przemysłu piekarskiego. Interesującą cechą jest również jej szybki start wegetacji wczesną wiosną. Dzięki temu bardzo dobrze wykorzystuje zasoby wody pozimowej co pozytywnie wpływa na jej potencjał plonotwórczy. Bamberka jest odmianą niewysoką (ok. 93 cm), która posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu jest nieco niższa niż w przypadku tradycyjnych odmian pszenicy ozimej i wynosi 300 – 350 ziaren/m2 (siew terminowy). Poziom zdrowotność Bamberki jest bardzo dobry i wyróżnia się ona pozytywnie na tle wielu popularnych w Polsce odmian.
© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl